Retouren en aanvraag RMA

Stappenplan ruilen en retourneren

Wilt u een artikel retourneren? Geen enkel probleem. Wij verzoeken u dus om onderstaand stappenplan aan te houden voor het ruilen of retourneren van producten. U bent echter niet verplicht om onderstaand
stappenplan te doorlopen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een
ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de
overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping
(zie de link hieronder), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na
te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht
te verzenden voordat de herroepingstermijn (van 14 dagen na ontvangst van het product) is
verstreken. U heeft vervolgens 14 dagen (na de herroepingsmededeling) om de producten terug
te sturen.

Modelformulier voor herroeping

Retour met account (RMA nummer aanvragen)

1. Een RMA nummer aanvragen

U kunt inloggen op onze website met uw inloggegevens. Na het inloggen kunt u bij uw bestellingen aangeven welk product u wilt retourneren. Dit houdt dus in dat de koper na ontvangst van de bestelling 14 dagen de tijd heeft om de overeenkomst te herroepen. Vervolgens heeft u nog 14 dagen om de producten te retourneren. Het is wel van belang dat het product onbeschadigd is en in de oorspronkelijke verpakking zit (indien redelijkerwijs mogelijk). U zult dan zo snel mogelijk antwoord ontvangen, vergezeld van instructies om het product, indien dit daarvoor in aanmerking komt, terug te sturen.

2. Het product verpakken

Nadat u een RMA nummer hebt ontvangen, kunt u het product retourneren. Vul de pakbon zo volledig mogelijk in en verpak het product zorgvuldig. U kunt het product terugsturen in het doosje dat u van ons heeft ontvangen. Voeg daarbij altijd de pakbon toe. Indien u geen pakbon hebt ontvangen, kunt u een apart briefje met daarop uw gegevens en het ordernummer bijvoegen.

3. Het RMA nummer en adres zichtbaar vermelden

Vermeld het adres dat staat op de pakbon of in de e-mail op het doosje. Zorg ervoor dat het RMA nummer en het adres duidelijk zichtbaar zijn aan de buitenzijde van het doosje. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een watervaste stift. Het adres is:

B2C Telecom
Harmoniestraat 52 bus 13
2300 Turnhout

4. Het pakket verzenden

Indien u alle voorgaande stappen zorgvuldig hebt doorlopen, stuurt u het doosje aan ons retour. Als koper heeft u na ontvangst van de bestelling 14 dagen de tijd om de overeenkomst te herroepen. Vervolgens heeft u nog 14 dagen om de producten te retourneren. U bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens het transport.

Frankeer de retourzending met postzegels. De kosten voor de postzegels worden door ons vergoed op het moment dat we de retourzending hebben ontvangen. Let op: wij vergoeden geen pakketpost, tenzij u een pakket van ons heeft ontvangen. Kiest u ervoor om uw bestelling toch als pakket te retourneren, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

5. Geld terug

Het aankoopbedrag, eventuele verzendkosten en retourkosten worden binnen 7 dagen teruggeboekt op de rekening waarmee is betaald. B2C Telecom boekt reeds betaalde bedragen terug op het moment dat de teruggestuurde producten daadwerkelijk zijn ontvangen of op het moment dat u aangetoond heeft de producten te hebben teruggestuurd. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

6. Vragen

Heeft u nog vragen over de retourprocedure? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Retour zonder account

Wanneer u niet beschikt over een account, kunt u de bestelling of een deel daarvan op de volgende manier retourneren;

1. Pakbon ontvangen?

Vul de pakbon zo volledig mogelijk in. Geef daarin ook aan of u het aankoopbedrag terug wilt hebben of dat u het product wilt omruilen. Indien u geen pakbon hebt ontvangen, verzoeken we u contact op te nemen met onze klantenservice via de mail: info@b2ctelecom.be.

Vermeld in deze mail het ordernummer. Het zou ook prettig zijn als u in deze mail de reden van de retourzending meldt. Dit is niet verplicht, maar het kan ons helpen onze dienstverlening en producten te verbeteren. De koper heeft na ontvangst van de bestelling 14 dagen de tijd heeft om de overeenkomst te herroepen. Vervolgens heeft u klant nog 14 dagen om de producten te retourneren. 

2. Product verpakken

Verpak het product zorgvuldig. U kunt het product terugsturen in het doosje dat u van ons hebt ontvangen. Voeg daarbij altijd de pakbon toe. Indien u geen pakbon hebt ontvangen, kunt u een apart briefje met daarop uw gegevens en het ordernummer bijvoegen.

3. Het adres vermelden

Zorg ervoor dat het onderstaande adres duidelijk zichtbaar is aan de buitenzijde van het doosje. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een watervaste stift. Het adres is:

B2C Telecom
Harmoniestraat 52 bus 13
2300 Turnhout

4. Het pakket verzenden

Indien u alle voorgaande stappen zorgvuldig hebt doorlopen, stuurt u het doosje aan ons retour. Als koper heeft u na ontvangst van de bestelling 14 dagen de tijd om de overeenkomst te herroepen. Vervolgens heeft de klant nog 14 dagen om de producten te retourneren. U bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens het transport.

Frankeer de retourzending met postzegels. De kosten voor de postzegels worden door ons vergoed op het moment dat we de retourzending hebben ontvangen. Let op: wij vergoeden geen pakketpost, tenzij u een pakket van ons heeft ontvangen. Kiest u ervoor om uw bestelling toch als pakket te retourneren, dan zijn de kosten voor eigen rekening.

5. Geld terug

Reeds betaalde bedragen (aankoopbedrag, eventuele verzendkosten en retourkosten) worden zo spoedig mogelijk doch binnen 7 dagen na herroeping teruggeboekt. B2C Telecom boekt reeds betaalde bedragen terug op het moment dat de teruggestuurde producten daadwerkelijk zijn ontvangen of op het moment dat u aangetoond heeft de producten te hebben teruggestuurd. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

6. Vragen

Heeft u nog vragen over de retourprocedure? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Je bekijkt nu de mobiele versie van deze website

Bekijk desktop versie